Opiekun naukowy

Cały czas współpracuję z moim opiekunem naukowym - dr n. med. inż. Jerzym Sienkiewiczem - w zakresie elektroniki medycznej i inżynierii biomedycznej. Dr Jerzy Sienkiewicz jest członkiem Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów.

 

 

Dr n. med. inż. Jerzy Sienkiewicz - właściciel Podlaskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białymstoku; ponad trzydziestoletnie doświadczenia w zakresie informatyki i statystyki medycznej zdobyte podczas pracy w Uniwersytecie Medycznym i w białostockich szpitalach; udział w projektach realizowanych w ramach UE, KBN, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w W-wie, Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Wykonawca kilkuset analiz statystycznych do prac naukowo-badawczych z medycyny. Ekspert w sektorze eZowie w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim. Przez wiele lat był opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Informatyki Medycznej, Studenckiego Stowarzyszenia Medycyny Naturalnej i Studenckiego Koła Wolontariuszy „Puchatek”. Prowadził zajęcia z technik twórczego myślenia na Politechnice Białostockiej Wydział Zarządzania i w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Ukończył szkolenie I i II stopnia z Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ). Członek zespołu ds.projektu Talenty XXI wieku oraz Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów. Obecnie jest Pełnomocnikiem Rektora Politechniki Białostockiej ds. Współpracy i Rozwoju Kreatywności.

E-mail: kreatywnosc@pb.edu.pl, tel. 604 862 690